System overload

Er gaat bijna geen dag voorbij of op enig moment begint er in mijn hoofd een denkbeeldige waarschuwingstekst te knipperen: SYSTEM OVERLOAD. U heeft uw limiet bereikt. De prikkelgrens is overschreden. Hiervoor is bij mij vaak maar weinig nodig: te veel mensen, te veel geluid, een vol hoofd. Allereerst zijn er de verkeers- en andere omgevingsgeluiden, klinkt er gepraat en muziek, zijn er huisgenoten - in mijn geval een gezin bestaand uit zeven mensen. En dan zijn er de apparaten. Voor gevoelige mensen als ik is de huidige wereld met al zijn technische vindingen al snel overweldigend en ligt informatiestress op de loer. Het is niet makkelijk om je te onttrekken aan het oplichten van schermpjes,

© 2017 | tekstissimo | 06-30370036 | anita@tekstissimo.nl